برنامه ها

1398/04/11

ليست كنفرانسهاي ماهانه 1398

13 تيرماه                  ميگرن وستيبولار (Vestibular migraine)

3مرداد ماه                 بيماري ها و اختلالات شيپوراستاش (Eustachian tube dysfunction)

4 مهرماه                   بررسي علل دردهاي ناحيه صورت (Facial Pain Approach )

2 آّبان ماه                 مصرف آنتي بيوتيك در گوش وحلق وبيني  (Antibiotic  in ENT)

5 دي ماه                   عفونت هاي ناحيه سروگردن       (Neck Infection)

3 بهمن ماه                 وزوزگوش وسمعك       (Tinnitus &Hearing Aid)


1398/04/22

كنفرانس تيرماه 1398

ميگرن وستيبولار

 

 


1398/04/31

كنفرانس ماهانه مرداد 98

اختلالات شيپور استاش

مدراتور : دكتر احمد دانشي

اعضاي پانل: دكتر محمد اجل لوييان - دكتر صالح محبي - دكتر مريم جالسي - دكتر مهتاب رباني - دكتر زهرا عباسي

دفترانجمن

ساعت 9صبح - با امتياز بازآموزي - رايگان

 


1398/06/11

راهنماي سخنرانان كنفرانس ماهانه

راهنماي سخنرانان كنفرانس ماهانه

فايل


1398/06/28

كنفرانس ماهانه مهر 98

شكاف كام ولب

مدراتور :سركار خانم دكتر فاطمه ميراشرفي

تاريخ:13 مهرماه - 9 صبح

محل : دفترانجمن (تهران -كارگر شمالي - بعد از بلوار كشاورز- روبروي پارك لاله - كوچه شهيد صدوقي - پ 8)

با امتياز بازآموزي

رايگان


1398/08/01

كنفرانس ماهانه آبان 98

درمانهاي آنتي ميكروبيال در گوش و حلق و بيني و سر و گردن

 

كنفرانس ماهيانه انجمن

 
پنجشنبه ۲۳ آبان- ساعت 9 صبح - رايگان


درمانهاي آنتي ميكروبيال در گوش و حلق و بيني و سر و گردن
"Antimicrobial treatment in ENT & HNS"


مدراتور:آقاي دكتر شيرازي


اعضاي پانل: دكتر مهرداد حسيبي، دكتر بياضيان، خانم دكتر رحماني ،دكتر رجائيه

آدرس: دفترانجمن (تهران - كارگر شمالي - بعد  از بلوار كشاورز- كوچه شهيد صدوقي - پلاك 8